menu trigger
bg en
Help desk

Back
Какво е Big Data и трябва ли да ни е страх?

Какво е Big Data и трябва ли да ни е страх?

Big Data е термин, който набира все повече популярност и смисъл с всеки изминал ден. Какво точно представлява този термин и до колко афектира ежедневието ни?

Като за начало Big Data може да има различни значения за различни хора, но в по-голямата си част се асоциира с нарастване на многобройните източници, от които се събира и съхранява информация в днешно време.

Преди години информацията, която повечето компании съхраняваха и обработваха, беше формулирана на база отчети на служители и инспектори, след което анализирана от специалисти.

Следваща важна стъпка в еволюцията на информационното развитие е момента, в който потребителите получиха възможност сами да генерират информация с помощта на интернет и социалните мрежи, което само по себе си увеличи обема на важната информация, неколкократно.

С навлизане на Internet Of Things и Internet Of Everything, не само потребителите генерират информация, но и огромна част от предметите, с които боравим ежедневно започват да генерират някакъв тип данни, които можем да използваме за различни цели.

В резултат от това нарастване се образува едно огромно количество информация, която често не е съвсем ясно как ще бъде анализирана и използвана, но често наричана „Big Data”. Размерите на подобен тип информация надхвърля peta често и exabytes. Размери, които трудно биха могли да бъдат обработени с помощта на релативни бази или каквито и да е познати до преди няколко години методи.

Пример за това, колко много информация се генерира в днешно време е факта, че до 2000г е генерирана по-малко информация, от колкото за 1 минута през 2016-та в световен мащаб. Всъщност, ежедневно генерираме над 2,5 квинтилиона байта информация, което значи, че за последните 2 години сме генерирали над 90% от всичката информация в световен мащаб.

Три са основните компонента, които дефинират Big Data:

  1. Обем - Компаниите събират информация от различни източници, включително бизнес транзакции, социални медии и информация от сензори или данни предавани от машина към машина. Преди години съхранението на подобен обем от данни би бил немислим, но в днешно време има методи, които правят тази задача възможна.
  2. Скорост – Първоначално фирмите анализирали данни на големи парчета. Вземайки парче от данни, правейки заявка към сървъра и чакайки за доставка на резултата . Този процес работи, когато входящата скорост на данните е по-бавна от скоростта на обработка на партидите и когато резултатът е полезен, въпреки забавянето. С новите източници на данни, като например социалните и мобилни приложения, процесът за анализ на големи парчета информация не работи. Данните сега представляват стрийминг в сървъра в реално време, по непрекъснат начин и резултатът е само от полза, ако закъснението е минимално.
  3. Разнообразие – в днешно време данните се подават във всякакви формати – от структурирани, номерирани традиционни бази данни до неструктурирани текстови документи, снимки, имейли, видеа, песни, финансови транзакции и много други.

Както споменахме по-рано, процесът на събиране голямо количество данни не е нов, но процесът по събиране на данни от толкова много източници, както и разработване на платформи, обработващи събраната информация е иновативен и можем да дефинираме като „Big Data”.

Трябва ли да ни е страх от Big Data?

Верен отговор на този въпрос за момента няма. Факт е, че съхраняване  подобен тип информация може да бъде изключително полезно, ако се използва по предназначение и в полза на обществото. В случай, че тези данни бъдат регулирани и анализирани по правилен начин, може да се наблюдават редица ползи за компании от всички сектори като – намаляване на разходи, развой на нови продукти или услуги, базирани на данни, които досега не са имани в предвид, по-бързи вземания на решения, имайки предвид редица нови показатели, по които може да се анализират последствия от дадени действия и още много други ползи, които биха могли да променят дори начина ни на живот.

От друга стана, идеята, че може би за почти всеки един от нас съществува информация, част от която лична и регулярно обновявана, може да се окаже притеснителна, въпреки всички модерни, познати методи за защита на данни, криптиране и други. Дали да се страхуваме или да се радваме на възможностите, които получаваме от наличието на подобен тип информация е решение, което всеки един от нас трябва да вземе. Неоспорим факт, е че Big Data е световен прецедент в IT индустрията и все по-силно влияе върху почти всеки аспект от нашето ежедневие, започвайки от „умния“ светофар на улицата, който е събрал и анализирал достатъчно информация, за да регулира трафика по-най ефективен начин до автоматизирания ни офис, който е запознат с навиците и нуждите на служителите и взема решения относно, отопление, осветление и цялостно управление на сградата.

Приложенията и възможностите възникващи в следствие на огромното количество Big Data, най-често съхранявана в Облака са ограничени единствено от въображението на хората. Като продължение на това твърдение може да кажем, че всички отговори се намират в Облака, но е важно кой ще зададе правилните въпроси.

Екипът на OneCloud, има честта да Ви предложи един от лидерите на пазара за анализ и обработка на подобен тип информация, чрез нашето cloud Business Intelligence решение – OneQlik

 

Comments (0)

No comments found

Leave a comment
Security code