menu trigger
bg en
Help desk

Назад
Решения за възстановяване при бедствия и аварии – част 1

Решения за възстановяване при бедствия и аварии – част 1

 

Репликация на дискови масиви

 

В предишната статия обсъдихме, че съществуват много различни варианти за изграждане на функционални ДР решения.
Днес ще се фокусираме върху едно от тях, което реализираме за нашите клиенти в облака, а именно репликацията на ниво дискови масиви. Решението е част от портфолиото на OneCloud и един от основните методите за изграждане на решения за възстановяване при бедствия и аварии.

 

Как се осъществява подобен тип решение?

 

Репликацията на дискови масиви е основна част от този тип ДР решения, но сама по себе си не е съвсем достатъчна за напълно функционално решение. Репликацията осигурява синхронизацията на данни между две или повече локации, които са разположени в географски разпределени Дейта центрове. Подобна конфигурация е възможна между дискови масиви, които поддържат репликация и са съвместими. Основното при изграждането на такъв тип решение е осигуряването на свързаността, по която да могат да се прехвърлят данните. Средата за пренос може да бъде LAN (Local Area Network) или съответно SAN (Storage Area Network). Репликацията може да бъде синхронна или асинхронна, като разстоянието, на което се намират дисковите масиви един от друг и скоростта на преносната среда са определящи за дизайна на решението. В зависимост от нуждите на бизнеса и техническите параметри се определят изискванията за Recovery Point Objective (RPO), тип и честота на репликация.

 

Основно ДР решенията могат да бъдат разделени на два типа – активни или пасивни. И двата типа решения се базират на репликация на ниво дискови системи, с цел постигане на наличност и консистентност на данните, но разликата между двете идва от това дали има подготвени “спящи“ ресурси или всички системи са напълно работещи и се синхронизират в реално време.

 

Пасивно ДР решение базирано на дискова репликация

 

При този тип решение са подготвени всички необходими изчислителни ресурси за системите за работа в авариен режим, като се стартират само при нужда. По този начин, в случай на авария се следва процедура по стартиране на всички системи със съответните ресурси. Този вариант е един от най-предпочитаните, тъй като има ниски времена за възстановяване на услугите и сравнително ниска цена.  Тъй като системите в резервната локация не са работещи през повечето време, се намалят разходите за консумация на енергия и лицензи.

 

Активно ДР решение базирано на дискова репликация

 

При този тип решения отново се изгражда SAN/LAN репликация на дисково ниво, като всички ресурси в ДР локацията са предварително конфигурирани на съответните виртуални машини, най-често огледално на всички критични за организацията машини от продукционната среда. По този начин, в случай на авария може автоматично или ръчно да се премине към работа от втора локация с времена за RPO/RTO близки или равни на нула.

 

Съществуват много варианти за осъществяване на подобен тип решения, в зависимост от нуждите на клиента. Някои клиенти избират ДР с репликация като репликират свой собствен дисков масив с такъв на service provider (SP) като OneCloud или използват изцяло клауд базираната услуга с ДР функционалност.

 

В тази и следващите няколко статии ще се опитаме да ви запознаем с решенията и технологиите, с които помагаме на нашите клиенти да изградят основната част от своя план за непрекъсваемост на бизнеса.

Коментари (0)

Все още няма коментари към тази новина

Оставете коментар
Код за сигурност