menu trigger
bg en
Help desk

Назад
Cloud Project Management

Cloud Project Management

В последните няколко години думата клауд се превърна от модерна тема за разговори до универсален инструмент за справяне с проблеми около повишаващи се ИТ разходи и дълготрайни отпадания на услуги. В развитите държави нови бизнес идеи и компании стартират своето развитие директно върху клауд платформи, по този начин фокусирайки всички усилия върху основния си бизнес.

 

Може много да се коментира за клауда като тенденция, но може би най-важният извод, който би следвало да си направим, е че клауд вече не е нещо ново, нито рисково, нито неизследвана територия. Милиони компании в целия свят използват клауд решения за продукционна употреба и тенденцията не намалява своето развитие, напротив: Клауд е извън технологичния хайп на Gartner и се счита за т.нар. „мейнстрийм“ технология, т.е. технология, която се е наложила и се използва в широк мащаб.

 

Казвайки това, е също важно да се добави, че клауд не е еднородно понятие. Основните две категории клауд услуги, които са важни за настоящия материал, са частните (или “dedicated”) и публичните клауд решения. Двете категории обуславят начина, по който доставчиците предоставят този тип услуги, но и начина, по който клиентите ги консумират.

 

Освен това, тези категории обуславят и начина, по който специалистите по управление на проекти адресират всички дейности и рискове на своите екипи.

 

Много специалисти биха коментирали, че в голяма степен клауд е стандартна технология с малка нужда от управление като проект, а по-скоро фокусът следва да е върху развитието и оперирането на услугата. Но това далече не е така – не и в пълен аспект. Докато при клауд проектите се елиминира нуждата да се управляват променливи като срок на доставка на оборудване, бюджет за оборудване и въобще всички дейности по изграждане на един слой, стигащ до операционна система, следва да се имат предвид и някои добавени дейности:

  • Повишаването на риска върху проекта от факта, че инфраструктурния слой не е под контрола на клиента
  • Нуждата от достигане на сравнително съвременни версии на всички използвани софтуерни продукти с цел помещаването им върху клауд платформата в изцяло поддържана конфигурация
  • Управлението на по-голям брой доставчици на услуги
  • Нуждата от по-сериозен похват към повишаване на сигурността на решениетою

 

В днешно време нашумява и се засилва ролята на т.нар. клауд брокери. Това са специалисти, малки екипи или цели ИТ компании, които се фокусират не само върху продаването на клауд услуги, които често са на трета страна, но основно върху миграция на клиенти върху големи наложили се клауд платформи като Amazon Web Services, Google или Microsoft Azure.

 

Брокерите добавят още едно ниво на комплексност на проектите в клауда, тъй като често мигрират клиенти върху собствени услуги, в комбинация с клауд услуги на други доставчици. Този тип компании споделят голяма част от отговорността при изпълнението на проекта, както и при последващата поддръжка.

 

Друга значителна разлика в проектите свързани с клауд услуги, е постоянната нужда от тестване. Тази нужда се налага от факта, че се използва пакетна услуга, изнесена към външен доставчик, която е съвкупност от редица продукти – хардуер, виртуализация, мониторинг, мрежова сигурност, бекъп, администрация. Миграцията в клауд среда на приложения, които доскоро са били под цялостния контрол на клиента, изисква много внимателен подход към валидирането на всяка стъпка. Най-добрият доказал се начин е емпиричният – двустранни, тристранни, често четиристранни тестове на стъпките преди същинската миграция на услугата. Специалистите по управление на проекти се изправят пред едно сериозно предизвикателство по координиране на тези дейности и внимателно следене на резултатите.

 

Когато говорим за управление на проект, основна грижа, разбира се, е управление на риска. Какво е различното тук?

 

По дефиниция клиентите изнасят ИТ услуги извън организацията не само поради намаляването на разходите, но и с цел понижаване на риска. Тук основна се адресират рисковете, свързани с нуждата от поддръжка на оборудване, сървърни помещения, загубата на ИТ персонал, остаряването на използваната технология и въобще рисковете свързани с отпадане на бизнес услуги и загуба на бизнес данни.

 

За да получи тези ползи обаче, бизнесът приема да поеме риска от миграция към клауд платформа на външен доставчик и да изнесе контрола в негови ръце. Това поставя неимоверна отговорност в ръцете на специалиста по управление на проекта, тъй като дейностите по миграция на услугите в клауда, ще имат пряка връзка с качеството на услугите в близко и средносрочно бъдеще.

 

Т.е. за да намалите риска, следва да поемете повече риск по време на проекта за миграция в клауда. Този тип рискове, често се митигират отново чрез тестове на платформата например върху средите за развой и репортинг, за да се валидира коректната работа на продукционното приложение. Зависи от отговорните за управление на проекта да следят внимателно зависимостите между всички слоеве на услугата и да адресират на време всички възникнали проблеми, зависимости, рискове и предположения.

 

Разбира се, както всеки проект, и клауд проектите опират до работа с хора. Критично е познаването в детайли на екипите, отговорни за всяка част от клауд платформата, както и за всеки модул и приложение в клиентската среда. Докато клауд услугата по дефиниция е модул, базиращ се на гъвкавост и бързина, често каквато и да била необходима промяна в характеристиките на услугата, носи огромна комплексност и риск. Именно поради това, отличното познаване на екипите и пряката работа с хората, отговорни на необходимото ниво, е често разликата между забавения и губещ проект и навременната и удовлетворителна работа.

 

Това са някои от основните препоръки, които бихме могли да дадем на всички клиенти и доставчици, решили да обвържат бизнеса си със света на клауд услугите. Нека тези коментари не звучат заплашително, защото винаги е по-добре да предвидиш и очакваш риска, отколкото да се справяш с последствията от незнанието.

 

Въпреки че използването на клауд услугите в една организация до някаква степен изменя начина, по който специалистите адресират проектите си, в голяма степен новостта на технологията също носи и натрупване на различна експертиза, несравнима с нищо друго на пазара.

 

Свържете се с нас в OneCloud, като най-опитния клауд доставчик в България, с огромен брой клауд проекти зад гърба си.

Коментари (0)

Все още няма коментари към тази новина

Оставете коментар
Код за сигурност