menu trigger
bg en
Help desk

Back
DevOps

DevOps

Родено от необходимостта за подобряване на гъвкавостта на доставката на ИТ услуги, DevOps подчертава комуникацията, сътрудничеството и интеграцията между софтуерните разработчици и ИТ операциите (Devеlopment + Operations, оттук – DevOps).

 

В концепцията на DevOps разработката и ИТ операциите не са разделени, а взаимнозависими, като интеграцията на тези дейности помага на компаниите да произвеждат софтуер и ИТ услуги по-бързо, с чести обновления.

 

На DevOps може да се гледа като на съчетание от няколко методологии – Agile, Управление на операции (Systems Thinking & Dynamics), Теория на ограниченията, Lean и Управление на ИТ услуги. Чрез дебати в общността тези методологии се обединиха, раждайки философията на DevOps.

 

Методът Agile проправи пътя към непрекъснатия цикъл на разработка на софтуер. Но този подход не включва ИТ операциите, в резултат на което разработката става непрекъсната, но не и внедряването на софтуера.

 

При DevOps крос-функционалността, споделените отговорности и доверието са насърчавани. По същество, DevOps разширява целите за непрекъсната разработка на Agile до непрекъсната интеграция и релийзи. За да осигури това, DevOps се стреми да автоматизира процесите на промяна, конфигуриране и релийзи.

 

DevOps се наложи първоначално при големите доставчици на публични облачни услуги. С модерните приложения, работещи в облака, голяма част от това, което се считаше за инфраструктура, вече е част от кода.

 

Класически големи доставчици като Google, Amazon и Twitter правят внедрявания няколко пъти на ден. За целта те трябва да са сигурни, че няма да прекъснат функционалности, които вече работят. DevOps помага на тези доставчици да правят чести внедрявания с много нисък процент на неуспех.

 

DevOps набляга не само на сътрудничеството и интеграцията, но и на инструментите за автоматизация в една програмируема и динамична инфраструктура от гледна точка на жизнения цикъл. Контролът на версиите и автоматизирането на кодовете са два от най-впечатляващите инструменти, но има и още много други, вкл. за управление на конфигурацията, тикет системи, мониторинг и доставка на ресурси.

 

Ползите от DevOps са многобройни и в различни аспекти. Компаниите, които използват този метод, могат да внедряват софтуер 30 пъти по-често от техните конкуренти. Нещо повече, неуспехът при техните внедрявания е много по-малък, според проучванията. Друго предимство е по-бързото възстановяване след сривове.

 

Най-голямата промяна, която идва с DevOps, е обособяването на един крос-функционален екип, който включва разработчици, QA специалисти, администратори на бази данни, бизнес анализатори, оперативни инженери и т.н. Сътрудничеството между тези различни роли носи много предимства за компаниите.

 

Ползите от техническа гледна точка са непрекъснати софтуерни услуги, по-малко сложни проблеми за решаване и по-бързо решаване на възникналите проблеми. Що се отнася до бизнес ползите, компаниите, използващи DevOps, могат да доставят по-бързо нови услуги, имат по-стабилна оперативна среда и повече време за генериране на добавена стойност, вместо за поддръжка.

 

ИТ мениджърите играят ключова роля във всяка DevOps трансформация. Те свързват стратегическите цели на бизнеса с работата на своите екипи. Мениджърите могат да направят много за подобряване на производителността на екипите, като гарантират, че трудът не се влага напразно и инвестират в развитие на хората.

 

Не на последно място, DevOps предотвратява непродуктивната работа на екипите. Прилагайки DevOps, организациите могат да открият и предотвратят условията за непродуктивност, като насърчават благоприятната работна среда и гарантират, че работата е смислена, а служителите разбират как тяхната работа се свързва със стратегическите цели на компанията.

Comments (0)

No comments found

Leave a comment
Security code